Een bedevaart naar Bonaire

Moeder overste is ziek en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster.


Zo ambitieus als de ene is om de leiding over te nemen , zo ongeboeid zijn de anderen.

Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde kardinaal en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in de vrome en heilige omgeving.


En waarom is dat hoofdkussen eigenlijk zo belangrijk?